Studii de Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării / Library and Information Science Research

ISSN 2392-8107
ISSN-L 1453-5386


English version Library and Information Science Research


Version francaise


| Acasă | Numărul curent | Arhivă | Indice de autori | Recomandări pentru autori | | Procesul de recenzareColegiul de redacţie | Contact |


Recomandări pentru autori

Articolele originale care se încadrează în sfera acoperită de revistă trebuie trimise prin e-mail, ca fişier ataşat, la adresa lisr@litere.ro.

Prezentarea articolelor

Articolele trebuie redactate atât în limba română, cât şi în limba engleză.

Articolele vor fi redactate în Word, Times New Roman, caractere de 12, justify, spaţiere la un rând.

Rezumat şi cuvinte cheie

Articolele trebuie însoţite de un rezumat de aproximativ 100 de cuvinte în limba română, în limba engleză şi în limba franceză, precum şi de 4-5 cuvinte cheie, de asemenea, în limba română, în limba engleză şi în limba franceză.

Prezentarea autorului/autorilor

Articolele trebuie însoţite de o scurtă prezentare a autorului/autorilor, cu indicarea instituţiei căreia îi aparţin (notă biografică care să acopere interesele, calificările şi experienţa în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţei informării) împreună cu adresa de e-mail.

Referinţele

Referinţele trebuie redactate conform Standardului ISO 690 şi numerotate în ordinea în care sunt menţionate în text, utilizând cifre arabe în paranteze rotunde. Toate publicaţiile citate în text trebuie prezentate la finalul materialului în ordinea apariţiei în text – nu alfabetic. Exemple:

  Monografie:
  (1) NUME, Prenume autor. Titlul monografiei. Loc de publicare: Editură, an.
  Capitol din volum:
  (2) NUME, Prenume autor. Titlul capitolului. În: NUME, Prenume coordonator. Titlul volumului. Locul publicării: Editură, an, pagini.
  Articol de revistă:
  (3) NUME, Prenume autor. Titlul articolului. În: Numele revistei, an/volum, număr, an calendaristic, pagini.
  Resursă electronică:
  Se aplică regulile anterioare, la final menţionându-se [Online]. [Accesat zi lună an]. Disponibil la: URL-ul resursei.

Copyright

Copyright-ul pentru toate articolele este deţinut de autori, fără restricţii.

Întreaga responsabilitate pentru conţinutul articolelor revine autorilor.

Un articol este acceptat pentru publicare cu condiţia să fie original şi să nu mai fie publicat în altă revistă.

Politica anti-plagiat

Această revistă descurajează orice încercare de plagiat. Pentru verificarea articolelor trimise, Studii de Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării / Library and Information Science Research utilizează un soft specializat anti-plagiat. Când verificăm textul, scoatem sursele bibliografice, titlul şi numele autorilor.