Studii de Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării / Library and Information Science Research

ISSN 2392-8107
ISSN-L 1453-5386


English version Library and Information Science Research


Version francaise


| Acasă | Numărul curent | Arhivă | Indice de autori | Recomandări pentru autori | | Procesul de recenzareColegiul de redacţie | Contact |

Contact

Redactor şef

Conf. dr. Octavia-Luciana Madge
Colectivul de Ştiinţe ale Informării şi Documentării
Facultatea de Litere
Universitatea din Bucureşti
Str. Edgar Quinet nr. 5-7, sector 1, Bucureşti
E-mail: octavialuciana@yahoo.com sau octavialucianamadge@yahoo.com