Studii de Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării / Library and Information Science Research

ISSN 2392-8107
ISSN-L 1453-5386


English version Library and Information Science Research


Version francaise


| Acasă | Numărul curent | Arhivă | Indice de autori | Recomandări pentru autori | Procesul de recenzare | Colegiul de redacţie | Contact |

Nr. 8/2004

Prof. univ. dr. ION STOICA - Învăţământul infodocumentar românesc, între căutări şi soluţii

Prof. univ. dr. MIRCEA REGNEALĂ - Rolul bibliotecarului în societatea contemporană

Prof. univ. dr. ZENOVIA NICULESCU - Reprezentări ale indicilor auxiliari comuni de loc în diferite limbaje de indexare

Conf. univ. dr. IONEL ENACHE - Marketingul strategic în bibliotecă

Conf. univ. dr. ELENA TÎRZIMAN - Resurse informaţionale electronice: ciclul de viaţă

Lector univ. dr. RODICA MANDEAL, Asist. univ. drd. OCTAVIA-LUCIANA PORUMBEANU - Veghea documentară - un produs de informare cu valoare adăugată

Lector univ. drd. CRISTINA POPESCU - Dimensiunea informaţională a cărţii

Lector univ. drd. CRISTINA POPESCU - Informarea bibliografică, necesitate sau opţiune?

Asist. univ. drd. OCTAVIA-LUCIANA PORUMBEANU - Cunoaşterea organizaţională şi comunităţile de practică

Drd. AURELIAN-CĂTĂLIN POPESCU - Dezideratele bibliotecilor în definirea politicii de conservare

Drd. AURELIAN-CĂTĂLIN POPESCU - Memoire du Monde - laitmotiv al perenităţii valorilor culturale

Lector univ. dr. AGNES ERICH - Constantin Brâncoveanu - Ctitor de cultură

Lector univ. dr. VALERIU MARINESCU - Islamul în atenţia unor scriitori români “vechi” şi premoderni

Asist. univ. drd. CLAUDIA DOROFTEI - Revista FAMILIA - o revistă de cultură (1865-1906)