Studii de Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării / Library and Information Science Research

ISSN 2392-8107
ISSN-L 1453-5386


English version Library and Information Science Research


Version francaise


| Acasă | Numărul curent | Arhivă | Indice de autori | Recomandări pentru autori | Procesul de recenzare | Colegiul de redacţie | Contact |

Nr. 7/2003

Prof. univ. dr. ION STOICA - Rigorile şi valenţele bibliografiei analitice

Prof. univ. dr. MIRCEA REGNEALĂ - Integrarea bibliotecilor în fluxul informaţiilor economice

Conf. univ. dr. ZENOVIA NICULESCU - Modificări structurale privind indicii auxiliari comuni de caracteristici generale

Conf. univ. dr. IONEL ENACHE - Utilizarea echipamentelor de birou în condiţii de securitate şi confort

Conf. univ. dr. ELENA TÎRZIMAN - Ştiinţele informării şi comunicării - domeniu de cercetare

Conf. univ. dr. ELENA TÎRZIMAN - Biblioteca digitală - O încercare de definire

Lector univ. dr. RODICA MANDEAL - Regăsirea informaţiilor. Aspecte generale

Lector univ. dr. RODICA MANDEAL - Limbajele documentare: tipologie şi performanţe

Lector univ. drd. AGNES ERICH - Arta ornamentală a tipăriturilor româneşti din secolul al XVI-lea

Lector univ. drd. DANIELA COTOARĂ - Modele ale comunicării

Lector univ. drd. CRISTINA POPESCU - Importanţa sistemului Braille şi a tehnologiilor de acces în instruirea persoanelor cu deficienţe de vedere

Asist. univ. drd. OCTAVIA-LUCIANA PORUMBEANU - Despre conceptul de cunoaştere

Asist. univ. drd. OCTAVIA-LUCIANA PORUMBEANU - Conceptul de cunoaştere la Karl R. Popper, Bertrand Russell, José Ortega y Gasset

Asist. univ. drd. CLAUDIA DOROFTEI - Biblioteca şcolară - fundament al calităţii procesului de învăţământ

Drd. AURELIAN-CĂTĂLIN POPESCU - Activitatea de conservare-restaurare a colecţiilor desfăşurată la Biblioteca Centrală Universitară din Bucureşti

Prep. univ. MIHAELA-CARMEN FERARU - FRBR - Etapele dezvoltării unui nou model în catalogare