Studii de Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării / Library and Information Science Research

ISSN 2392-8107
ISSN-L 1453-5386


English version Library and Information Science Research


Version francaise


| Acasă | Numărul curent | Arhivă | Indice de autori | Recomandări pentru autori | Procesul de recenzare | Colegiul de redacţie | Contact |

Nr. 6/2002

Prof. univ. dr. ION STOICA - Numai cercetarea salvează

Prof. univ. dr. MIRCEA REGNEALĂ - Funcţiile  bibliotecii  publice în societatea contemporană

Conf. univ. dr. ADINA  BERCIU-DRĂGHICESCU - Revista „Arhiva istorică a României”. Documente de arhivă

Conf. univ. dr. ZENOVIA NICULESCU - Biblioteca - baza formaţiei ştiinţifice a lui Timotei Cipariu

Lector univ. RODICA MANDEAL - Stadiul actual şi tendinţe ale sistemelor de informare pentru cercetare-dezvoltare pe plan mondial

Lector. univ. dr. SIMONA ANTONESCU - Cartea de popularizare a ştiinţei în spaţiul românesc între 1859 şi 1918. Câteva modalităţi de recomandare

Lector univ. dr. ELENA TÎRZIMAN - Publicaţii seriale în context informaţional Internet

Lector univ. dr. IONEL ENACHE - Managementul schimbării în structurile info-documentare

Asistent univ. drd. CRISTINA POPESCU - Realitatea bibliografică românească şi tendinţele actuale

Drd. AURELIAN CĂTĂLIN POPESCU - Prezervarea digitală ca o provocare a prezentului şi o necesitate a viitorului

Asist. univ. drd. OCTAVIA-LUCIANA PORUMBEANU - O opţiune actuală pentru bibliotecile universitare: parteneriatele

Asist. univ. drd. OCTAVIA-LUCIANA PORUMBEANU - Proiecte  europene  în  domeniul furnizării  electronice a  documentelor

Prep. univ. MIHAELA-CARMEN FERARU - Sistemul de biblioteci din Danemarca. Prezentare generală

Prep. univ. CLAUDIA DOROFTEI - Crearea motivaţiei pentru performanţă în biblioteca publică      

CORINA-OANA PANAIT - Scurt  periplu  bibliografic

NICOLETA-MIHAELA ION - Istoricul ediţiilor Ion Creangă