Studii de Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării / Library and Information Science Research

ISSN 2392-8107
ISSN-L 1453-5386


English version Library and Information Science Research


Version francaise


| Acasă | Numărul curent | Arhivă | Indice de autori | Recomandări pentru autori | Procesul de recenzare | Colegiul de redacţie | Contact |

Nr. 3/1997


Bibliotecile şi criza de identitate
(Prof. univ. dr. Ion Stoica)


Repere bibliologice - teorie şi practică

Conf. univ. dr. DOINA BANCIU, lector univ. RODICA MANDEAL - Bibliotecile universitare şi dezvoltarea colecţiilor de documente în societatea informaţiei

Lector univ. RODICA MANDEAL - Studiul utilizatorilor de informaţii

Asist. univ. ELENA TÎRZIMAN - Noile tehnologii - condiţie practică de integrare a sistemelor de informare şi documentare în societatea informaţională

Asist. univ. S.M. ANTONESCU - Preliminarii la crearea unui sistem info-documentar într-o organizaţie cu profil medical

Prep. univ. CRISTINA POPESCU - Biblioteca şi cititorii

Asist. univ. dr. IONEL ENACHE - Analiza ergonomică a locurilor de muncă în bibliotecă

Lect. dr. ZENOVIA NICULESCU - Valoarea comunicaţională a catalogului sistematic

Prep. univ. CRISTINA POPESCU, AURELIAN POPESCU - Factori care contribuie la îmbătrânirea hârtiei şi modalităţile de combatere

Prep. univ. ANCA DOLOC-MIHU - Baze de date multimedia


Repere istorice

Asist. univ. S.M. ANTONESCU - Periodice româneşti de la începutul secolului al XX-lea consacrate popularizării ştiinţei

Conf. univ. dr. MIRCEA REGNEALĂ - Legislaţia românească de bibliotecă din perioada 1948-1989

Conf. univ. dr. ADINA BERCIU-DRĂGHICESCU - Biblioteca Direcţiei Arhivelor Naţionale Istorice Culturale

Conf. univ. dr. EUGEN MARINESCU - Un cercetător al trecutului nostru cultural: Demostene Russo