Studii de Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării / Library and Information Science Research

ISSN 2392-8107
ISSN-L 1453-5386


English version Library and Information Science Research


Version francaise


| Acasă | Numărul curent | Arhivă | Indice de autori | Recomandări pentru autori | Procesul de recenzare | Colegiul de redacţie | Contact |

Nr. 2/1996

Ex libris

Cartea şi Biblioteca (acad. DAN SIMONESCU)


Bibliotecile în epoca contemporană

Conf. dr. ION STOICA - Spre necesare reconceptualizări în domeniul informării documentare

Conf. dr. ing. DOINA BANCIU - Dezvoltarea socială şi societatea informaţională

Conf. dr. MIRCEA REGNEALĂ - Copyright-ul în preocupările IFLA

Asist. ELENA TÎRZIMAN - Biblioteca automatizată - un pas important spre biblioteca digitală

Asist. IONEL ENACHE - Biblioteca - organizaţie culturală şi cultura organizaţionalăTeorie şi practică în biblioteconomie şi ştiinţa informării

Conf. dr. ing. DOINA BANCIU, ANCA DOLOC-MIHU - Prezentarea documentelor electronice utilizând limbajul HTML

Asist. SIMONA MARIA ANTONESCU - Câteva aspecte legate de informarea documentară în psihanaliză

Prep. AGNES ERICH - Redefinirea profesiei de bibliotecar în era informatizării

Asist. ELENA TÎRZIMAN - Eliminarea documentelor din colecţiile bibliotecilor: modalitate de restructurare şi reciclare a acestora


Instituţii, documente, personalităţi

Stud. LUCIANA PORUMBEANU - Biblioteca Fundaţiei Universitare Carol I şi studenţii (1891-1948)

Conf. dr. ADINA BERCIU-DRĂGHICESCU - Tabula Peutingeriana

Lector dr. GHEORGHE BULUŢĂ - Personalităţi ale bibliologiei româneşti


Meridiane bibliologice

Asist. ELENA TÎRZIMAN - A 62-a Conferinţă Generală IFLA 25-31 August 1996, Beijing, China. Prezentare generală


Itinerar bibliografic

Consemnări de asist. SIMONA MARIA ANTONESCU:

- Literatură străină -
- Prezenţe româneşti -

Patrimoniu

Recenzii de Gheorghe Buluţă: