Studii de Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării / Library and Information Science Research

ISSN 2392-8107
ISSN-L 1453-5386


English version Library and Information Science Research


Version française


| Acasă | Numărul curent | Arhivă | Indice de autori | Recomandări pentru autori | Procesul de recenzare | Colegiul de redacţie | Contact |

Nr. 13/2009


Bibliotecile contemporane

Elena Tîrziman - Bibliotecile în societatea contemporană – provocări, mutaţii, perspective în context digital


În societatea contemporană, bibliotecile sunt o componenta activă a procesului de achiziţionare, prelucrare, comunicare, utilizare, conservare şi arhivare a resurselor informaţionale şi documentare. Pentru a-şi îndeplini menirea sunt obligate să răspundă provocărilor mediului electronic integrându-se noului context informaţional şi de comunicare. Sunt vizibile o serie de mutaţii care se produc la nivelul bibliotecii ca structură de informare şi documentare, la nivelul proceselor biblioteconomice şi a produselor şi serviciilor oferite, la nivelul profesiilor din domeniul ştiinţelor informării şi comunicării, la nivelul utilizatorului şi a nevoilor sale de informare. Asistăm astfel la transformarea bibliotecilor din biblioteci tradiţionale în biblioteci hybrid şi biblioteci cu importante colecţii digitale devenind instituţii manageri ai informaţiei şi cunoaşterii care îşi desfăşoară activităţile într-un nou context dominat de Tehnologiile Informaţiei şi Comunicării.

Cuvinte cheie:
Bibliotecă, Bibliotecă digitală, Profesii biblioteconomice, Context electronic de informare şi comunicareClasificare


Zenovia Niculescu - Ediţii ale Clasificării Zecimale Dewey


Studiul abordează evoluţia ediţiilor C.Z.D. din perspective actualizării terminologiei, realocărilor şi extinderii structurii principale şi auxiliare a limbajului de indexare Dewey. Analiza comparativă a ediţiilor C.Z.D. reflectă amplificarea şi eficientizarea schemei Dewey din punct de vedere al îmbunătăţirii ofertei informaţionale, prin indici de bază revizuiţi şi dezvoltaţi, precum şi a valorizării notaţiilor auxiliare.

Cuvinte cheie:
Clasificarea Zecimală Dewey; Evoluţia ediţiilor C.Z.D.; Analiză comparativăManagement şi Marketing


Ionel Enache -
Cercetarea de marketing în structurile infodocumentare

Numeroasele probleme ale structurilor infodocumentare impun elaborarea şi implementarea unor strategii de supravieţuire. Prin intermediul strategiei de marketing organizaţiile încearcă să îşi cunoască şi să îşi înţeleagă utilizatorii. Primul pas al strategiei de marketing este cercetarea clienţilor, a structurilor concurente şi a factorilor mediului în care acestea funcţionează.

Cuvinte cheie: Marketing, Marketing de bibliotecă, Strategii de marketing, Cercetarea de marketing

Octavia-Luciana Porumbeanu - Model strategic pentru implementarea managementului cunoaşterii în structurile
infodocumentare

În majoritatea domeniilor de activitate se poate constata tendinţa deplasării spre organizaţii bazate pe cunoaştere, spre organizaţii flexibile care încurajează inovarea şi schimbarea. În acest context, managementul cunoaşterii a devenit un proces fundamental pentru toate tipurile de organizări ale societăţii. Structurile infodocumentare constituie o parte integrantă a sistemului cunoaşterii, aceste organizaţii constituind una din formele care contribuie la dezvoltarea cunoaşterii. Articolul prezintă un model strategic de implementare a managementului cunoaşterii în structurile infodocumentare, conceput pe baza rezultatelor cercetărilor teoretice şi aplicaţiilor practice ale acestui proces în organizaţii din diferite ţări şi domenii de activitate şi având în vedere specificul structurilor infodocumentare. Modelul se bazează pe cinci elemente fundamentale de la care ar trebui să se plece în demersul de implementare a funcţiei de management al cunoaşterii în organizaţiile transferului de informaţii.

Cuvinte cheie: Managementul cunoaşterii, Structuri infodocumentare, Model strategic, Implementarea managementului cunoaşterii


Bibliografie. Metodologia cercetării bibliografice


Cristina Popescu - Abordare evolutivă a bibliografiei româneşti

Autonomia, impusă de cunoştinţele acumulate de-a lungul timpului, la început progresiv, apoi exponenţial, în memoria de nemăsurat a umanităţii a provocat întotdeauna dorinţa de sistematizare ordonată a informaţiilor despre acestea. Şi în spaţiul românesc, debutând de la primele manifestări ale culturii scrise, necesitatea de bibliografie s-a amplificat perpetuu, a cunoscut teoretizări şi standardizări, ca urmare a creşterii producţiei de documente, dar şi a gradului de complexitate şi de diversitate a intereselor de cunoaştere ale omului şi societăţii.

Cuvinte cheie: Istoria bibliografiei, Bibliografie, Cultură, Informaţie, Bibliotecă, Internet, România

Adriana Isvoran - Iniţierea studenţilor de la facultăţile de ştiinţe ale vieţii în metodologia cercetării bibliografice informatizate. Biblioteconomie aplicată

Prezentul studiu prezintă câteva modalităţi de cercetare bibliografică aferente studenţilor în funcţie de maturitatea lor ştiinţifică, cu exemple concrete pentru studenţii facultăţilor de ştiinţe ale vieţii. Pe baza analizei răspunsurilor la un chestionar aplicat unui numar de 268 studenţi la ciclurile de licenţă, masterat şi doctorat de la facultatea noastră, este argumentată necesitatea de a crea şi menţine o legătură permanentă între universităţi şi biblioteci şi de a populariza în rândul studenţilor posibilităţile şi avantajele oferite de utilizarea serviciilor bibliotecii. Acest lucru este benefic atât bibliotecii pentru a dezvolta un marketing orientat spre utilizator, cât şi studenţilor care îşi dezvoltă orizontul ştiinţific şi cultural.

Cuvinte cheie: Metodologie de cercetare bibliografica, Baze de date ştiinţifice, Studenţi

Istoria cărţii româneşti


Agnes Erich, Niculina Vârgolici - Controverse privind tipărirea primei cărţi în spaţiul românesc. Liturghierul (1508)

Apariţia primei cărţi tipărite în spaţiul românesc a suscitat numeroase controverse, majoritatea plecate de la omiterea locului de tipărire în exemplarele editate. Au fost vehiculate de-a lungul timpului atât centre tipografice din afara ţărilor române, centre cu tradiţie în ceea ce priveşte această tehnică (Veneţia, Cetinje, Cracovia), cât şi de pe teritoriul românesc (Bistriţa olteană, Snagov, Govora, Târgovişte). Personal considerăm că Liturghierul tipărit de Macarie în Ţara Românească nu putea găsi un loc mai propice decât la Târgovişte, cetatea de scaun a Ţării Româneşti şi locul de unde au pornit directivele privind reorganizarea pe principii moderne a Bisericii Ortodoxe Române. Importanţa tipăririi acestui Liturghier constă şi în faptul că este pentru prima dată când se tipăreşte această carte de cult care era esenţială pentru săvârşirea slujbei, dovadă că a circulat în tot spaţiul sud est European.

Cuvinte cheie: Liturghier, Macarie, Târgovişte, Bistriţa, Snagov, Veneţia